Coolant Ready to use M 3.0
น้ำหล่อเย็นที่มีส่วนผสมของเอทิลีน ไกลคอล จะให้การปกป้องเครื่องยนต์รุ่นใหม่ทั้งหมดได้อย่างดีเยี่ยม โดยเฉพาะเครื่องยนต์ที่ทำจากอะลูมิเนียมที่ทำงานอยู่ภายใต้การรับภาระสูงสุด น้ำยานี้ปราศจากซัลเฟตไนเตรต เอมีนและฟอสเฟต (เทคโนโลยี OAT) มีสีชมพูทั้งเป็นแบบเข้มข้นและที่พร้อมใช้งาน

Coolant Ready to use 3.0

฿600.00Price

    สั่งซื้อสินค้า

    visitors | Tel. : 02-4089833 / 080-100-8881 Line ID :@clubmoto | Privacy policy © Copyright 2015 clubmotothailand.com All Rights Reserved.