top of page
Chain Clean สเปร์ล้างโซ่

Chain Clean สเปร์ล้างโซ่

ใช้ชะล้างคราบไขมันในโซ่ที่มีประสิทธิภาพสูงสุดสำหรับรถจักรยานยนต์ทุกชนิด 
ซึ่งได้ผ่านการทดสอบกับโอริง เอ็กริง และแซตริง มีประสิทธิภาพในการขจัดน้ำมันหรือจาระบีที่เกาะติด และสิ่งสกปรกอื่นๆออกอย่างหมดจด การใช้สเปรย์ในการหล่อลื่นโซ่จาก MOTOREX เป็นประจำจะช่วยยืดอายุการใช้งานของชุดโซ่ได้ 

    Untitled-1.png
    bottom of page