top of page
Chain Lube Road สเปร์เคลือบโซ่

Chain Lube Road สเปร์เคลือบโซ่

รายละเอียดสินค้า
น้ำมันหล่อลื่นโซ่สีขาว สูตรพิเศษสำหรับรถจักรยานยนต์ที่วิ่งบนทางเรียบ ซึ่งได้ผ่านการทดสอบกับโอริง เอ็กริง และแซตริง ทั้งยังมีการยึดเกาะดีเยี่ยม ทนทานต่อน้ำและช่วยยืดอายุการใช้งานของชุดโซ่ได้

- ขนาด 500 ml.

    Untitled-1.png
    bottom of page