top of page
MOTOREX Top Speed 4T 10W40

MOTOREX Top Speed 4T 10W40

MOTOREX Top Speed 4T 10W40

น้ำมันเครื่องสังเคราะห์ประสิทธิภาพสูงสูตรใหม่สำหรับรถจักรยานยนต์ 4 จังหวะ 
น้ำมันดิบคุณภาพสูงจะถูกกลั่นทางเคมีด้วยเทคโนโลยี MC (การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างโมเลกุล) ซึ่งจะได้น้ำมันเครื่องที่มีประสิทธิภาพในระดับสูง

- ป้องกันการสึกหรออย่างดีที่สุด
- สิ้นเปลืองน้ำมันเครื่องต่ำ
- เหมาะสำหรับแผ่นคลัชแบบเปียก (รับรองโดย JASO MA2)

    Untitled-1.png
    bottom of page