top of page
10W30 REPSOL MOTO HMEOC 4T API SJ

10W30 REPSOL MOTO HMEOC 4T API SJ

REPSOL MOTO HMEOC 4T 10W30
API SJ,JASO T903:2011 MA2
รายละเอียด
น้ำมันหล่อลื่นสังเคราะห์พิเศษสูตร HMEOC สำหรับรถ 4 จังหวะสมรรถนะสูง เป็นสูตรพิเศษที่ช่วยในการประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงแม้ในเครื่องยนต์ที่ใช้รอบสูงตลอดเวลา เป็นน้ำมันสูตรใสแต่ให้การปกป้องดูแลเครื่องยนต์อย่างดีเยี่ยมภายใต้สภาพอากาศร้อนจัด อีกทั้งปกป้องระบบคลัชเปียกและระบบเกียร์ ให้เข้าเกียร์ได้อย่างนุ่มนวล

จำนวน 1 ลิตร / 1 L.

    Untitled-1.png
    bottom of page