ชิวด์หมวกกันน็อค

ยี่ห้อ EXTRA SHIELD
SHIELD RX-7X / RX-7V / Astral-X