ไฟท้ายมีไฟเลี้ยวในตัว MOTODYNAMIC
ไฟท้ายมีไฟเลี้ยวในตัว SUGA