top of page

ER6n

กันล้มกลาง / กันแคร้งเครื่อง / การ์ดบังคาลิปเปอร์เบรค

เกียร์โยง

ฝาปิดถังน้ำมัน

การ์ดหม้อน้ำ

ท้ายสั้น

กันน้ำดีด

มือเบรค / มือครัชต์

หนังหุ้มเบาะ