top of page
gulf-racing-top-fuel-drag-bike-previewed

น้ำมันเครื่อง GULF จากประเทศอเมริกา

USA_-512.png
Gulf Syntrac 4T 5W-40.png

Gulf Syntrac 4T 5W-40

เป็นน้ำมันเครื่องสังเคราะห์แท้ 100% ซึ่งมีคุณสมบัติเด่นจากการเลือกใช้น้ำมันพื้นฐาน (Base Oil Group 4 - PAO) 
มาผลิตและสารเพิ่มคุณภาพพิเศษที่ผสมในเนื้อน้ำมันสูตรเฉพาะของ Gulf เพื่อตอบสนองการใช้งานรถจักรยานยนต์ในชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดี 
ทำให้การเปลี่ยนเกียร์เต็มไปด้วยความนุ่มนวลตั้งแต่ครั้งแรกที่เริ่มใช้ ยืดระยะการเปลี่ยนถ่าย รวมทั้งยังสามารถใช้เพื่อการแข่งขันได้อีกด้วย


มาตรฐาน :
SAE 5W-40
API SL 
JASO MA2

ราคา 750.-

Gulf Power Trac 4T 15W-50

เป็นน้ำมันเครื่องกึ่งสังเคราะห์ (Semi-Synthetic) ซึ่งมีคุณสมบัติเด่นจากการเลือกใช้น้ำมันพื้นฐาน (Base Oil) 
คุณภาพดีมาผลิตและใส่สารเพิ่มคุณภาพ (Additive) ที่เป็นสูตรเฉพาะของ Gulf เพื่อตอบสนองการใช้งานรถจักรยานยนต์ในชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดี 
ทำให้การเปลี่ยนเกียร์เต็มไปด้วยความนุ่มนวลตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้งาน

 

มาตรฐาน : 
SAE 15W-50
API SL 
JASO MA2

                                          ราคา 450.-

Gulf Power Trac 4T 15W-50.png
Gulf Syntrac 4T Superbike 10W-50.png

Gulf Syntrac 4T Superbike 10W-50

เป็นน้ำมันเครื่องสังเคราะห์แท้ 100% ซึ่งถูกพัฒนาจากสนามแข่ง WSBK โดยใช้รถ BMW S1000 RR และ Aprilia RSV 4 เป็นต้นแบบ 
มีคุณสมบัติเด่นจากการเลือกใช้น้ำมันพื้นฐาน (Base Oil Group 4 - PAO) มาผลิตและสารเพิ่มคุณภาพพิเศษที่ผสมในเนื้อน้ำมันเพื่อรองรับการใช้งานที่หนักหน่วง 
ทำให้การเปลี่ยนเกียร์เต็มไปด้วยความนุ่มนวล ยืดระยะการเปลี่ยนถ่ายได้มากกว่าเท่าตัว อีกทั้งยังสามารถใช้เพื่อการแข่งขันได้อีกด้วย

 

มาตรฐาน:
SAE 10W-50
API SM 
JASO MA2
ACEA A3/B4

ราคา 950.-

S__10617026.jpg
Ian-King.png
DD9sEnzWAAAey4P.jpg
custom-ducati.jpg
12a2a3ef2fa49ac8a453fd848b375fdf--motos-
bottom of page