top of page

น้ำมันเครื่องจากประเทศเยอรมัน

Germany-icon.png
CLUBMOTO.jpg

SYNTHETIC GRADE  สูตรสังเคราะห์

FULLY SYNTHETIC 100% สูตรสังเคราะห์ 

10286738_10152008991012434_6407857757414

 MOTO CARE / ADDITIVE

ล้างหัวฉีด / น้ำยาหล่อเย็น / บำรุงรักษาหมวก / ปะยางฉุกเฉิน

น้ำยาเคลือบเครื่องยนต์ Liqui Moly Oil Additive 125ml

liquimoly.jpg

คุณสมบัติพิเศษ

 • สำหรับเครื่องยนต์ 2 และ 4 จังหวะ ทั้งครัทช์เปียกและแห้ง

 • ใช้ทำความสะอาดเครื่องยนต์โดยมีส่วนผสมของ MoS2

 • ลดการสึกหรอถึง 50 %
   

วิธีการใช้
   20 มิลลิลิตร ต่อน้ำมันเครื่อง 1 ลิตร สำหรับเครื่องยนต์ 4 จังหวะ และ 2 จังหวะ ทั้งครัทช์เปียก และครัทช์แห้ง


ใส่ในน้ำมันเครื่องเท่านั้น 

 

 

 

ราคา 550.- บาท

น้ำยาล้างเครื่องยนต์ Liqui Moly Engine Flush 250ml

Liqui-Moly-Bike-Engine-Flush.jpg

   สูตรพิเศษโดยมีส่วนผสมของสารเพิ่มประสิทธิภาพและ สารเร่งปฏิกิริยา ทำให้มีประสิทธิภาพในการทำความสะอาดคราบ ละลายตะกอนรวมทั้งสิ่งสกปรกที่สะสมบนเครื่องยนต์ สิ่งตกค้างๆต่างทั้งที่ละลายในน้ำมันและไม่ละลายในน้ำมันจะถูกชะทำความสะอาดออกมาทั้งหมดหลังจากเปลี่ยนน้ำมันเครื่อง เครื่องยนต์ที่ถูกทำความสะอาดปราศจากสิ่งปนเปื้อนและสิ่งตกค้างใดๆ จะมีสมรรถนะเหมือนใหม่
 

คุณสมบัติพิเศษ

 • สารทำความสะอาดห้องเครื่องชั้นเยี่ยม กำจัดคราบตระกรัน ขี้โล้ต่าง ๆ

 • เหมาะกับเครืีองยนต์มอเตอร์ไซค์ทุกประเภท ทั้งครัทช์เปี ยกและแห้ง
   

วิธีการใช้
   เทสารทำความสะอาด 250 มิลลิลิตร ต่อนํ้ามันเครื่อง 4-5 ลิตรใส่นํ้ามันเครื่องติดเครื่องยนต์ ทิ้งไว้ประมาณ 10 นาที แล้วถ่ายนํ้ามันเครื่องเก่าและตัวกรองนํ้ามันออก และ 80 มิลลิลิตร ต่อนํ้ามันเครื่อง 1-2 ลิตร


ใส่ในน้ำมันเครื่องเท่านั้น

 

ราคา 550.- บาท

สารล้างหัวฉีด Liqui Moly 4T Bike ADDITIVE & SHOOTER  125ml

Liqui-Moly-4T-Bike-Additive.jpg

   สารเสริมประสิทธิภาพสำหรับรถจักรยานยนต์ 4 จังหวะ มีส่วนผสมของสารทำความสะอาด และสารขจัดคราบ ซึ่งเป็นสูตรพิเศษสำหรับเครื่องยนต์ 4 จังหวะโดยเฉพาะ โดยรองรับน้ำมันเชื้อเพลิงทุกประเภท สำหรับรถทุกสภาพการใช้งาน
 

คุณสมบัติพิเศษ

 • สารล้างหัวฉีดและเพิ่มสมรรถนะเครื่องยนต์

 • สำหรับเครื่องยนต์ 4 จังหวะ (คาร์บูเรเตอร์ และหัวฉีด)
   

วิธีการใช้

 • 125 ml ต่อนํ้ามันเชื้อเพลิง 15 – 20 ลิตร

 • 80 ml ต่อนํ้ามันเชื้อเพลิง 5 – 10 ลิตร


ใส่ในน้ำมันเชื้อเพลิงเท่านั้น

ราคา 390.- บาท

สารล้างหัวฉีด Liqui Moly 4T Bike ADDITIVE & SHOOTER  80ml

Liqui-Moly-4T-Bike-Additive-Shooter.jpg

   สารเสริมประสิทธิภาพสำหรับรถจักรยานยนต์ 4 จังหวะ มีส่วนผสมของสารทำความสะอาด และสารขจัดคราบ ซึ่งเป็นสูตรพิเศษสำหรับเครื่องยนต์ 4 จังหวะโดยเฉพาะ โดยรองรับน้ำมันเชื้อเพลิงทุกประเภท สำหรับรถทุกสภาพการใช้งาน
 

คุณสมบัติพิเศษ

 • สารล้างหัวฉีดและเพิ่มสมรรถนะเครื่องยนต์

 • สำหรับเครื่องยนต์ 4 จังหวะ (คาร์บูเรเตอร์ และหัวฉีด)
   

วิธีการใช้

 • 125 ml ต่อนํ้ามันเชื้อเพลิง 15 – 20 ลิตร

 • 80 ml ต่อนํ้ามันเชื้อเพลิง 5 – 10 ลิตร


ใส่ในน้ำมันเชื้อเพลิงเท่านั้น

ราคา 195.- บาท

น้ำมันเชื้อเพลิง Liqui Moly Speed ADDITIVE & SHOOTER 150ml

Liqui-Moly-Speed-Shooter.jpg

   สารเพิ่มความเร็วรถจักรยานยนต์มีส่วนประกอบของสารจำกัดเขม่า, สารเร่งความเร็ว, สารทำความสะอาดและ สารปกป้องส่วนประกอบโลหะ ผลิตภัณฑ์ได้ถูกพัฒนาโดยใช้สารเพิ่มประสิทธิภาพและเทคโนโลยีน้ำมันเชื้อเพลิงที่สอดคล้องกับเครื่องยนต์ในปัจจุบัน โดยใช้ได้กับน้ำมันเชื้อเพลิงได้หลายชนิดและทุกสภาพการใช้งาน เพิ่มความสนุกในการขับขี่ เครื่องยนต์สตาร์ทง่ายและเครื่องเดินเรียบขึ้น
 

คุณสมบัติพิเศษ

 • สารล้างหัวฉีดและเพิ่มสมรรถนะเครื่องยนต์

 • สำหรับเครื่องยนต์ 4 จังหวะ (คาร์บูเรเตอร์ และหัวฉีด)
   

วิธีการใช้

 • 125 ml ต่อนํ้ามันเชื้อเพลิง 15 – 20 ลิตร

 • 80 ml ต่อนํ้ามันเชื้อเพลิง 5 – 10 ลิตร


ใส่ในน้ำมันเชื้อเพลิงเท่านั้น

ราคา 390.- บาท

น้ำมันเชื้อเพลิง Liqui Moly Speed ADDITIVE & SHOOTER 80 ML

Liqui-Moly-Speed-Addotove-Shooter.jpg

   สารเพิ่มความเร็วรถจักรยานยนต์มีส่วนประกอบของสารจำกัดเขม่า, สารเร่งความเร็ว, สารทำความสะอาดและ สารปกป้องส่วนประกอบโลหะ ผลิตภัณฑ์ได้ถูกพัฒนาโดยใช้สารเพิ่มประสิทธิภาพและเทคโนโลยีน้ำมันเชื้อเพลิงที่สอดคล้องกับเครื่องยนต์ในปัจจุบัน โดยใช้ได้กับน้ำมันเชื้อเพลิงได้หลายชนิดและทุกสภาพการใช้งาน เพิ่มความสนุกในการขับขี่ เครื่องยนต์สตาร์ทง่ายและเครื่องเดินเรียบขึ้น
 

คุณสมบัติพิเศษ

 • สารล้างหัวฉีดและเพิ่มสมรรถนะเครื่องยนต์

 • สำหรับเครื่องยนต์ 4 จังหวะ (คาร์บูเรเตอร์ และหัวฉีด)
   

วิธีการใช้

 • 125 ml ต่อนํ้ามันเชื้อเพลิง 15 – 20 ลิตร

 • 80 ml ต่อนํ้ามันเชื้อเพลิง 5 – 10 ลิตร


ใส่ในน้ำมันเชื้อเพลิงเท่านั้น

ราคา 195.- บาท

น้ำยารักษาสภาพน้ำมันเชื้อเพลิง Motorbike Gasoline Stabilizer 250ml

Liqui-Moly-Benzin-Stabilzer.jpg

   รักษาสภาพของน้ำมันเชื้อเพลิง และป้องกันการเกิดปฏิกิริยา Oxidation ป้องกันการกัดกร่อนของระบบเชื้อเพลิง

 

   ป้องกันปัญหาที่เกิดกับเครื่องยนต์ที่มีอายุการใช้งานมานาน ทั้งรถจักรยานยนต์, scooter, ATV หรือรถที่มีเครื่องยนต์ 2 จังหวะ และ 4 จังหวะชนิดอื่น ที่ใช้น้ำมันเบนซินเป็นเชื้อเพลิง

 

   เพิ่มอายุการใช้งานของเครื่องยนต์ โดยผลิตภัณฑ์มีอายุการใช้งานนาน

คุณสมบัติพิเศษ

 • สำหรับเครื่องยนต์ 2 และ 4 จังหวะ ทั้งครัทช์เปียกและแห้ง
   

วิธีการใช้

 • 25 ml ต่อนํ้ามันเชื้อเพลิง 5 ลิตร


ใส่ในน้ำมันเชื้อเพลิงเท่านั้น

 

 

ราคา 550.- บาท

RADIATOR STOP LEAK (สารอุดรอยรั่วหม้อน้ำ) 125ml

Liqui-Moly-Radiator-Cleaner.jpg

   รอยรั่วซึมต่างๆ ในระบบหล่อเย็น ไม่ง่ายที่จะค้นหา ซึ่งต้องสังเกตจากระดับน้ำในหม้อน้ำที่ลดลง Radiator Stop Leak ช่วยอุดรอยรั่วซึมได้ในทันที ปกป้องห้องเผาไหม้จากการเสียหายของ การรั่วซึมระบบหล่อเย็น

คุณสมบัติพิเศษ

 • ทำหน้าที่อุดรอยรั่วในหม้อนํ้า โดยรอยรั่วต้องมีขนาด ”ตามด” หรือรูเข็ม

 

วิธีการใช้

 • เขย่ากระป๋องก่อนใช้งาน เติมสารอุดรอยรั่วในขณะที่เครื่องยนต์ทำงาน และปล่อยเครื่องยนต์ทำงานเป็นเวลา 10 นาที สามารถผสมได้สูงสุด 5 ลิตร

 

ใส่ในหม้อน้ำเท่านั้น

 

 

 

 

ราคา 390.- บาท

MOTORBIKE TIRE INFLATOR AND SEALER (สารอุดรอยรั่วยางและเติมลม) 300ml

Liqui-Moly-Tyre-Inflator-and-Sealer.jpg

   อุปกรณ์ช่วยเหลือฉุกเฉินกรณีประสบปัญหายางรั่ว แบน ขณะอยู่ห่างไกลจากความช่วยเหลือ โดยไม่ต้องเปลี่ยนยาง โดยใช้ได้กับยางรถ 2 ล้อ ทั้งที่มีหรือไม่มียางใน แต่ไม่สามารถใช้ในกรณียางแตก หรือมีรอยแตกที่ขอบยาง

คุณสมบัติพิเศษ

 • ทำหน้าที่อุดรอยรั่วในยางมอเตอร์ไซค์ในกรณีฉุกเฉิน

 

วิธีการใช้

 • เปิดจุกยางเพื่อระบายลมที่เหลือออกทั้งหมด เขย่าขวด และ
  เสียบท่อยางต่อกับจุกยาง ตั้งขวดให้ตรงแล้วฉีด

 

ข้อควรระวัง

 • ใช้กับยางรถมอเตอร์ไซค์

 • หลังจากแก้ไขฉุกเฉิน ให้ใช้ความเร็ว 10-15 กม/ชม และหาร้านอะไหล่เพื่อเปลี่ยนยางโดยด่วน

 

 

 

ราคา 390.- บาท

จารบีเคลือบโซ่ MOTORBIKE CHAIN LUBE WHITE 400ml

thumbnail_detail_1397130226622_ctx-1.jpg

   White, full synthetic special grease. For optimal lubrication through visible application on the chain. Cold, heat and spray resistant. Very good adhesion and wear protection. Reduces chain elongation and extends the service life of the chain. Good creeping properties and good corrosion protection. The 50 ml can can be refilled with the 400 ml can. We recommend cleaning the chain with Motorbike Chain Cleaner (Part No. 1602) before use.

คุณสมบัติพิเศษ

 • จารบีเคลือบโซ่ คุณภาพสังเคราะห์แท้ ป้องกันนํ้า 100 %

 • ป้องกันโซ่เสื่อมสภาพและยืดอายุการใช้งาน

 

วิธีการใช้

 • ฉีดสเปรย์ลงบนโซ่ ผึ่งลมให้แห้งประมาณ 10 นาที

 

แนะนำให้ใช้หลังจากนํ้ายาล้างโซ่ (Motorbike Chain Cleaner)

 

 

 

 

ราคา 550.- บาท

น้ำยาล้างโซ่และเบรก Liqui Moly Chain&Brake Cleaner 500ml

Liqui-Moly-Chain-Cleaner.jpg

   Specially developed cleaner with selected solvent combinations for fast, easy cleaning and degreasing structural parts in the two-wheel sector.

คุณสมบัติพิเศษ

 • สเปรย์ทำความสะอาดโซ่ ใช้งานง่าย รวดเร็ว และ ขจัดคราบหมดจด

 

วิธีการใช้

 • เตรียมวัสดุรองรับบริเวณด้านล่างโซ่ ฉีดสเปรย์บริเวณโซ่ที่สกปรกและทิ้ง
  ไว้ซักครู่ ปล่อยให้แห้ง

 

ข้อควรระวัง
ห้ามฉีดสเปรย์ลงบนพลาสติก กรณีฉีดบนสีเคลือบให้ทำการทดสอบ
ก่อนที่จะทำความสะอาดด้วยผลิตภัณฑ์

 

 

 

 

 

 

ราคา 550.- บาท

สเปรย์ทำความสะอาดหมวก Motorbike Helmet Interior Cleaner

Liqui-Moly-Helmet-Cleaner.jpg

   เป็นโฟมที่คิดค้นเป็นพิเศษสำหรับการทำความสะอาดภายในหมวกกันน็อก สามารถกำจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์และแบคทีเรียภายในหมวกกันน็อกได้เป็นอย่างดี และยังสร้างสารเคลือบบางๆ เพื่อป้องกันสิ่งสกปรก

คุณสมบัติพิเศษ

 • ทำความสะอาดคราบสกปรกต่างๆ แบคทีเรีย และขจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์

 

วิธีการใช้

 • เขย่าสเปรย์ก่อนใช้งาน ฉีดสเปรย์ลงภายในหมวกกันน็อค กรณีฉีดลงบนพลาสติก ให้ทดลองก่อนใช้งาน หลังจากฉีดสเปรย์ให้ทิ้งไว้จนแห้งแล้วค่อยสวมใส่

 

 

 

 

 

 

 

 

ราคา 550.- บาท

   น้ำยาทำความสะอาดสูตรอ่อนโยนสำหรับทำความสะอาดคราบสกปรกบนเลนส์กระจกและพลาสติก ของหมวกกันน็อก สามารถทำความสะอาดคราบฝุ่น แมลง คราบมัน และสารตกค้างจากซิลิโคน เพื่อเพิ่มทัศนวิสัยให้ชัดเจนยิ่งขึ้น รวมทั้งเพิ่มความปลอดภัยในการขับขี่

คุณสมบัติพิเศษ

 • ทำความสะอาดคราบสกปรกบนหน้าปัดที6เป็นกระจกและพลาสติก

 

วิธีการใช้

 • เขย่าสเปรย์ก่อนใช้งาน ฉีดสเปรย์ลงหน้าปัดมวกกันน็อค หลังจากฉีดสเปรย์ให้ทิ้งไว้จนแห้งแล้วค่อยสวมใส่

 

 

 

 

 

 

 

 

ราคา 290.- บาท

Liqui-Moly-Visor-Cleaner.jpg

สเปรย์ทำความสะอาดหน้าปัดหมวกกันน็อค (MOTORBIKE VISOR CLEANER)

10986424_10152598600982434_4052906406710

BRAKE FLUID / SHOCK OIL
น้ำมันโช๊ค / น้ำมันเบรค

1523_1429099100180_ctx-1.jpg

คุณสมบัติพิเศษ

 • นํ้ามันโช๊คคุณภาพสังเคราะห์แท้

 • ลดแรงเฉียน/แรงเสียดทาน ป้องกันการเกิดฟอง การสึกหรอ และยืดอายุการใช้งาน

 • การใช้งานเป็นไปตามทคู่มือรถมอเตอร์ไซค์ระบุไว้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ราคา 590.- บาท

Liqui-Moly-Fork-Oil-7.5w-medium-Light.jp

คุณสมบัติพิเศษ

 • นํ้ามันโช๊คคุณภาพสังเคราะห์แท้

 • ลดแรงเฉียน/แรงเสียดทาน ป้องกันการเกิดฟอง การสึกหรอ และยืดอายุการใช้งาน

 • การใช้งานเป็นไปตามทคู่มือรถมอเตอร์ไซค์ระบุไว้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ราคา 590.- บาท

Liqui-Moly-Fork-Oil-10w-Medium.jpg

คุณสมบัติพิเศษ

 • นํ้ามันโช๊คคุณภาพสังเคราะห์แท้

 • ลดแรงเฉียน/แรงเสียดทาน ป้องกันการเกิดฟอง การสึกหรอ และยืดอายุการใช้งาน

 • การใช้งานเป็นไปตามทคู่มือรถมอเตอร์ไซค์ระบุไว้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ราคา 590.- บาท

Liqui-Moly-Fork-Oil-15w-Heavy.jpg

คุณสมบัติพิเศษ

 • นํ้ามันโช๊คคุณภาพสังเคราะห์แท้

 • ลดแรงเฉียน/แรงเสียดทาน ป้องกันการเกิดฟอง การสึกหรอ และยืดอายุการใช้งาน

 • การใช้งานเป็นไปตามทคู่มือรถมอเตอร์ไซค์ระบุไว้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ราคา 590.- บาท

   Synthetic brake fluid based on glycol ethers, alkyl polyglycols and polyglycol esters. It contains inhibitors to prevent the corrosion of metallic brake components and to reduce oxidation at increased temperatures. The brake fluid enjoys excellent wet and dry boiling points, thus guaranteeing safe braking even after the absorption of some moisture over an extended period of use. Special moisture scavengers

คุณสมบัติพิเศษ

 • นํ้ามันเบรกสังเคราะห์แท้

 • เหมาะกับระบบเบรกดิสและดรัม

 • การใช้งานเป็นไปตามที่คู่มือรถระบุ

Specification/Approvals
∙ CUNA NC 956-01 ∙ FMVSS 116 DOT 5.1 ∙ ISO 4925 ∙ Class 5 ∙ SAE J 1704 ∙ SAE J 1703

 

 

 

ราคา 390.- บาท

thumbnail_detail_1379931558981_ctx-1.jpg
thumbnail_detail_1409647227027_ctx-1.jpg

   Synthetic brake fluid. It contains inhibitors to prevent the corrosion of metallic brake components and to reduce oxidation at increased temperatures. The brake fluid has a high wet and dry boiling point, thus ensuring safe braking even after the absorption of some moisture over an extended period of use. Special moisture scavengers help to prevent against the formation of steam bubbles.

คุณสมบัติพิเศษ

 • นํ้ามันเบรกสังเคราะห์แท้

 • เหมาะกับระบบเบรกดิสและดรัม

 • การใช้งานเป็นไปตามที่คู่มือรถระบุ

Specification/Approvals

∙ FMVSS 116 DOT 4 ∙ ISO 4925 Class 4 ∙ SAE J 1703 ∙ SAE J 1704

 

 

 

 

ราคา 550.- บาท

   Synthetic brake fluid. It contains inhibitors to prevent the corrosion of metallic brake components and to reduce oxidation at increased temperatures. The brake fluid has a high wet and dry boiling point, thus ensuring safe braking even after the absorption of some moisture over an extended period of use. Special moisture scavengers help to prevent against the formation of steam bubbles.

คุณสมบัติพิเศษ

 • นํ้ามันเบรกสังเคราะห์แท้

 • เหมาะกับระบบเบรกดิสและดรัม

 • การใช้งานเป็นไปตามที่คู่มือรถระบุ

Specification/Approvals

∙ FMVSS 116 DOT 4 ∙ ISO 4925 Class 4 ∙ SAE J 1703 ∙ SAE J 1704

 

 

 

 

ราคา 290.- บาท

dot4.jpg
dot3.jpg

   Synthetic brake fluid based on glycol ethers, alkyl polyglycols and polyglycol esters. It contains inhibitors to prevent the corrosion of metallic brake components and to reduce oxidation at increased temperatures. The brake fluid enjoys excellent wet and dry boiling points, thus guaranteeing safe braking even after the absorption of some moisture over an extended period of use. Special moisture scavengers

คุณสมบัติพิเศษ

 • นํ้ามันเบรกสังเคราะห์แท้

 • เหมาะกับระบบเบรกดิสและดรัม

 • การใช้งานเป็นไปตามที่คู่มือรถระบุ

Specification/Approvals

∙ FMVSS 116 DOT 4 ∙ ISO 4925 Class 4 ∙ SAE J 1703 ∙ SAE J 1704

 

 

 

 

ราคา 290.- บาท

timeline_20201120_150641.jpg
timeline_20201120_150637.jpg
timeline_20201120_150639.jpg
timeline_20201120_150635.jpg
timeline_20201120_150632.jpg
timeline_20201120_150631.jpg
timeline_20201120_150629.jpg
timeline_20201120_150627.jpg
timeline_20201120_150619.jpg
timeline_20201120_150616.jpg
timeline_20201120_150613.jpg
timeline_20201120_150610.jpg
timeline_20201120_150554.jpg
timeline_20201120_150557.jpg
timeline_20201120_150559.jpg
timeline_20201120_150605.jpg
bottom of page