top of page
120/70ZR17+160/60ZR17 PIRELLI ROSSO IV CORSA

120/70ZR17+160/60ZR17 PIRELLI ROSSO IV CORSA

PIRELLI ROSSO IV CORSA

ประเภทยาง     :  Supersport / Track day
เหมาะสำหรับ  :  Supersport, Naked

Diablo Rosso IV Corsa ออกแบบมาเพื่อใคร?

  • ผู้ที่เฟ้นหาเส้นทางในการขับขี่เล่นโค้ง บนถนนที่คดเคี้ยว หรือออกทริป หวดขึ้น-ลงเขา ที่ต้องการยาง
    ที่สามารถรองรับสมรรถนะของมอเตอร์ไซค์ออกมาได้เต็มที่

  • คนที่รักในการแต่ง อัพเกรด จูน หรือ เซ็ตรถ เพื่อปลดล็อกให้สมรรถนะของรถได้ถูกใช้งานอย่างเต็มที่
    หรือแต่งให้มีความเป็นตัวตนมากขึ้น

    Untitled-1.png
    bottom of page