top of page
120/70ZR19+170/60ZR17 METZELER ROADTEC 01

120/70ZR19+170/60ZR17 METZELER ROADTEC 01

ROADTEC™ 01

โลกของสปอร์ตทัวร์ริ่งจะเปลี่ยนไป ขับได้นานขึ้น ไกลขึ้นและปลอดภัยยิ่งขึ้น

ROADTEC(TM) 01 เป็นยางชั้นนำในกลุ่มสปอร์ตทัวร์ริ่งของ METZELER  ตั้งแต่โครงสร้างแบบเรเดียลไปจนถึง X-Ply เน้นการเกาะถนนเปียกและลื่น ระยะการใช้งานที่เพิ่มขึ้น รวมถึงความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับรถจักรยานยนต์ที่หลากหลาย ลักษณะการขับขี่และสภาวะที่ต่างกัน

    Untitled-1.png
    bottom of page