15W-50 Gulf Power Trac 4T

ขนาด 1L.

เป็นน้ำมันเครื่องกึ่งสังเคราะห์ (Semi-Synthetic) ซึ่งมีคุณสมบัติเด่นจากการเลือกใช้น้ำมันพื้นฐาน (Base Oil) 
คุณภาพดีมาผลิตและใส่สารเพิ่มคุณภาพ (Additive) ที่เป็นสูตรเฉพาะของ Gulf เพื่อตอบสนองการใช้งานรถจักรยานยนต์ในชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดี 
ทำให้การเปลี่ยนเกียร์เต็มไปด้วยความนุ่มนวลตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้งาน 
มาตรฐาน : 
SAE 15W-50
API SL 
JASO MA2

15W-50 Gulf Power Trac 4T 1L.

฿400.00Price
    Clubmoto_2 copy.png

    สั่งซื้อสินค้า