top of page
A2 AIR FILTER OIL SPRAY

A2 AIR FILTER OIL SPRAY

น้ำมันหล่อลื่นสีฟ้า พัฒนาขึ้นมาเพื่อบำรุงรักษาไส้กรองอากาศของรถจักรยานยนต์ออฟโรคและรถวิบากโดยเฉพาะ เพิ่มประสิทธิภาพของไส้กรองอากาศช่วยให้เครื่องยนต์ผสมอากาศกับน้ำมันเชื้อเพลิงได้ดีกว่าเดิม ขจัดฝุ่น โคลน ทรายได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพิ่มความทนทานให้เครื่องยนต์ ป้องกันไม่ให้น้ำเข้าสู่ไส้กรอง 

    Untitled-1.png
    bottom of page