Coolant Ready to use M5.0

น้ำหล่อเย็นที่มีส่วนผสมของเอทิลีน ไกลคอล ผลิตตามความต้องการอย่างเข้มงวดน้ำยานี้ปราศจากไนเตรต เอมีนและฟอสเฟต มีสีฟ้าครามทั้งเป็นแบบเข้มข้นและพร้อมใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Coolant Ready to use 5.0

฿600.00Price

    สั่งซื้อสินค้า

    visitors | Tel. : 02-4089833 / 080-100-8881 Line ID :@clubmoto | Privacy policy © Copyright 2015 clubmotothailand.com All Rights Reserved.