top of page
M4 HANDS CLEAN

M4 HANDS CLEAN

ใช้ทำความสะอาดมือโดยไม่ต้องใช้น้ำ ละลายจาระบี น้ำมัน และสิ่งสกปรกติดแน่น สูตรอ่อนโยน ผ่านการทดสอบแล้วว่าไม่ทำให้ผิวระคายเคือง ไม่ทำให้ผิวแห้ง

    Untitled-1.png
    bottom of page