top of page
MOTOREX 4 Stroke 15W40

MOTOREX 4 Stroke 15W40

MOTOREX 4 Stroke 15W40

น้ำมันเครื่องกึ่งสังเคราะห์ สำหรับรถจักรยานยนต์ 4 จังหวะ ผสมสารหล่อลื่นเครื่องยนต์ เพื่อการปกป้องห้องเกียร์และคลัช ทนทานการสึกหรอของเครื่องยนต์ และทนต่ออุณหภูมิความร้อนสูง

    Untitled-1.png
    bottom of page