top of page
10W40 REPSOL MOTO RIDER 4T API SL

10W40 REPSOL MOTO RIDER 4T API SL

REPSOL MOTO RIDER 4T 10W40
API SL,JASO T903:2011 MA2
รายละเอียด
น้ำมันหล่อลื่นสำหรับเครื่องยนต์4จังหวะที่มีความจุต่ำไปจนถึงความจุสูง ด้วยส่วนผสมสูตรพิเศษแบบเฉพาะของ Repsol เท่านั้น Repsol moto rid

จำนวน 1ลิตร / 1L.

    Untitled-1.png
    bottom of page