top of page
20W50 REPSOL MOTO RIDER 4T API SL

20W50 REPSOL MOTO RIDER 4T API SL

REPSOL MOTO RIDER 4T 20W50
API SL,JASO T903:2011 MA2
รายละเอียด
น้ำมันหล่อลื่นสำหรับเครื่องยนต์4จังหวะที่มีความจุต่ำไปจนถึงความจุสูง ด้วยส่วนผสมสูตรพิเศษแบบเฉพาะของ Repsol เท่านั้น Repsol moto rider เหมาะสมกับการขับขี่ระยะทางไกลๆโดยไม่ต้องกังวลเรื่องสมรรถนะลดลงตามอายุน้ำมันหล่อลื่นหรือการสึกหรอก่อนกำหนดของชิ้นส่วนในเครื่อง อีกทั้งยังทนทานต่อการเกิดการพร่อง-ลดหาย-ระเหิด เหมาะสำหรับรถที่ต้องเดินทางเป็นระยะเวลานานหรือทางไกลแบบต่อเนื่อง

จำนวน 1ลิตร / 1L.

    Untitled-1.png
    bottom of page