top of page
10W40 REPSOL MOTO SPORT 4T

10W40 REPSOL MOTO SPORT 4T

REPSOL MOTO SPORT 4T 10W40
API SL,JASO T903:2011 MA2
รายละเอียด
น้ำมันหล่อลื่นกึ่งสังเคราะห์ที่ให้การปกป้องที่อุณหภูมิสูงได้ดีเยี่ยม

จำนวน 1ลิตร / 1L.

    Untitled-1.png
    bottom of page