top of page
72395255-2675743152470503-13275346026165

ปี๊บสัมภาระ Angryrhino ผลิตจากโรงงานใน ประเทศจีน
ซึ่งเป็นโรงงานที่ผลิตปี๊ปให้หลายแบรนด์ ส่งขายทั่วโลก
และเป็นโรงงานเสาหลัก ที่ผลิตปี๊บให้กับค่ายรถอิตาลี่อีกด้วย
นำเข้ามาจากประเทศจีน สู่ประเทศไทยอย่างถูกต้อง และวางขายในราคาประหยัด

LOGO RHINO.png
73118615-2675743249137160-86317450420646
72940268-2675743325803819-28060775409411
72647472-2675743409137144-59747016551138
73297506-2675743499137135-38799496871338
bottom of page